Softwarové patenty - znovu od začátku
Autor: <>, Téma: , Vydáno dne: 08. 02. 2005Výbor Evropského parlamentu pro právní zále?itosti na poslední chvíli vrátil směrnici o softarových patentech zpět do prvního čtení. S návrhem souhlasili téměř v?ichni, zvedly se jen tři hlasy proti a jeden z poslanců se zdr?el hlasování. Co se bude dít dále ? Na to není jednoduchá odpověď, vzhledem ke slo?itosti a relativní neprůhlednosti evropských institucí. No uvidíme.